داستان مهم و اصلی بورس ( داستان اعداد ویژه و طلایی و اسرار ارقام و اعداد ) را بسیار جدی بگیریم ......[/QUOTE]
منابع یا توضیحی اگر جائی داده اید در این مورد میشه بفرمائید

باسپاس