با سلام واحترام
لطفا از دوستان كسي در مورد زمان بازگشايي اطلاعي داره بگه
و ديگر دوستان را از دل نگراني داره بياره ثواب داره
با تشكر