سلام
کسی میدونه چرا قیمت شکر نسبت به بقیه قیمتهای جهانی
اینقدر با تاخیر باز میشه ...؟؟؟؟