نمایش گروه ها

 1. مدیران انجمن

  1. محل سکونت
   Switzerland

   Behzad

   1. انجمن ها:
   2. بورس اوراق بهادار,
   3. گفتگوی بورسی
  2. محل سکونت
   تهران

   سایه محمدی

   1. انجمن ها:
   2. مدرسه آدان تحلیل
  3. محل سکونت
   تهران

   محمد رضا شفیعی

   1. انجمن ها:
   2. انجمن وي‍ژه تحليل گران آدان تحليل,
   3. گفتگوی بورسی
 1. مدیر کل

  1. محل سکونت
   کرج

   admin

 2. مدیریت آدان تحلیل

  1. Mehrdadovic

  2. محل سکونت
   تهران

   سایه محمدی